Trident 

Trident Industri AB grundades 1995 med en vision om att skapa en ökad fysisk tillgänglighet i samhället och bolagets målsättning är att ha de bästa produkterna på marknaden.

Idag fokuserar Trident primärt på två verksamhetsområden, Tillgänglighet och Fordon. Inom Tillgänglighet arbetar man med tillgänglighet för bostäder och fastigheter i offentlig miljö, genom bland annat ramper, mindre hissar/lyftplattformar och anpassning i badrum. Inom Fordon har bolaget ett produktsortiment som innefattar exempelvis specialcyklar för funktionshindrade som med ergonomiska lösningar och individuell anpassning ger brukaren möjlighet att komma ut i naturen och samhället på ett okomplicerat sätt.

Kunderna finns framför allt inom kommun, landsting men även inom byggbranschen. Tridents största marknad finns i Sverige. Exporten av det egentillverkade rampsystemet har historiskt ökat årligen och går framför allt till Finland, Norge, Danmark, England, Frankrike samt Benelux-länderna. 

Ramper
Trident är en komplett leverantör av ramper för alla nivåskillnader. Dotterbolaget tillverkar olika typer av handikappsramper, däribland tröskelramper, rullstolsramper och entréramper. I Sverige har Trident levererat sin egentillverkade EU-ramp till de flesta av landets kommuner. Genom Tridents flexibla modulsystem blir både projektering och montering av ramp smidig och med kort leveranstid.

Trappor och hissar
Trident erbjuder ett stort antal typer av hjälpmedel för privat och offentlig miljö. Trident saluför bland annat en kombinerad lyftplattform och trappa kallad FlexStep vilken förenklar vardagen för personer med rörelsehinder. FlexStep är CE-märkt.

Badrum
Trident saluför utvalda kvalitetsprodukter för att möta användares behov av bekväma och funktionella badrum. Produkterna underlättar den vardagliga användningen. Sortimentet inkluderar bland annat toaletter, duschar, skåp, speglar, toalettarmstöd och stödhandtag.

Fordon
Trident bedriver försäljning av specialcyklar. Specialcyklarna kommer från utvalda tillverkare i Europa. Dotterbolaget saluför även elrullstolen ”Pendel” vilken integreras direkt med den manuella rullstolen. Det behövs alltså ingen överflyttning mellan rullstolarna.

Besök hemsidan på www.trident.se

Komikapp

Kom i Kapp AB arbetar med tjänster och produkter som höjer livskvaliteten och delaktigheten för människor med särskilda behov samt deras anhöriga och personal. Bolaget är rikstäckande i Sverige men marknaden sträcker sig även till de skandinaviska länderna och Europa. Kom i Kapp har en vision om att vara en banbrytande kraft
i samhället som gör skillnad och ger livskvalitet till den enskilde. De saluför produkter inom områdena sinnesstimulerande produkter och kognitiva hjälpmedel.

Sinnesstimulerande hjälpmedel
Sinnesstimulerande hjälpmedel är hjälpmedel vilka ökar förutsättningarna för den enskilde individen att klara av en skoldag, arbetsdag eller en dag i hemmet utan att de kognitiva svårigheterna tar över. Ett viktigt sinne för människan är känseln, alltså förmågan att registrera beröring. Enformig och ihållande beröring gör att intrycken i hjärnan minskar och beröringen inte registreras. Komikapp saluför bland annat bollhav, bolltäcken och bollkuddar vilka stimulerar och lugnar kroppen. Bolltäcken och bollkuddar används till exempel i samband med diagnoser som ADHD, hyperaktivitet, sömnsvårigheter, demens och depression.

Sinnesrum
Sinnesstimulerande hjälpmedel är ett växande område. Komikapp arbetar med sinnesstimulans genom sinnesrum på bland annat förskola, skola, äldreomsorg och inom den psykiatriska slutenvården. Syftet med ett sinnesrum är att erbjuda patienter eller elever en plats för avslappning och att minska stress. Komikapp bygger tillsammans med beställaren upp ett sinnesrum som är helt anpassat efter den som ska använda rummet.

Sinnesmöblemang
Komikapp säljer även möblemang vilken stimulerar sinnesro. Exempel på dessa produkter är vattensängar, musikmöbler, podier, madrasser och speglar samt interaktiva golv och bubbelrör.

Vestibulära produkter
Det vestibulära systemet finns i innerörat och är inte bara viktigt för balans och koordination utan alla kroppens sinnesförnimmelser passerar genom vestibulära systemet på väg till hjärnan. Komikapp säljer olika produkter vilka hjälper personer med särskilda behov att få grepp om sina kroppsrörelser. Exempel på produkter är olika typer av gungor, hängmattor samt pulkor.

Motorik
Komikapp saluför produkter vilka hjälper människor med koordinationssvårigheter att träna sin koordinationsförmåga. Dotterbolaget saluför både produkter för grov- och finmotorik. Produkterna kan exempelvis vara aktivitetstavlor, pussel, byggställningar eller ADL-hjälpmedel vid av- och påklädning.

Besök hemsidan på www.komikapp.se

Amajo

Amajo AS grundades för cirka 30 år sedan och har som mål att möta utmaningarna inom sinnesstimulerande hjälpmedel och leda utvecklingen i Norden. Bolaget har en gedigen kompetens och ambitionen att vara en kunskapsledare, både som vägledare för brukarna, rådgivare för vården och opinionsbildare för beslutsfattare. Bolagets primära verksamhet är att sälja produkter för aktivitet och stimulering och de är ledande inom byggnation av sinnesrum. Produkterna bidrar till stimulering, avslappning, lärande och interaktion. Målgrupperna är både barn och vuxna med bland annat funktionsvariationer, demenssjukdomar och förståndshandikapp.

Sinnesrum
Amajo har en bred kompetens och lång erfarenhet av att utveckla, planera och bygga sinnesrum. Det är en tillrättalagd miljö som gör det lättare att anpassa och sortera de sinnesintryck som man vill ge brukarna med hjälp av bland annat musik, ljud, ljuseffekter, fiberoptik, vibrationer och smak/luktstimuli.

Sinnesrummet kan anpassas till en miljö där sinnesintryck kan tas emot i lugn och ro eller för att påverka mer specifikt, till exempel med ljus som kan styras på olika sätt. Beroende på vilken effekt man vill uppnå kan man även förändra färger och därmed atmosfären. Ett aktivt rum med styrningsmöjligheter kan vara en bra arena för inlärning för dem med olika förståndshandikapp, eller för kontakt och samspel.

Sinnesstimulerande hjälpmedel
Amajo erbjuder ett brett sortiment av sinnesstimulerande hjälpmedel som bidrar till att människor med olika behov klarar av att möta sina dagliga utmaningar i skolan, på arbetet och på fritiden. Hjälpmedlen bidrar till att skärpa och stimulera sinnena, men även att lugna dem vilket har dokumenterat god effekt vid bland annat diagnoser som ADHD och Tourettes samt vid sömnsvårigheter, ångest, demens och psykiska sjukdomar.

Besök hemsidan på www.amajo.no och e-butiken på www.amajo.net

Erimed

Erimed International KB är ett svenskt bolag inom hjälpmedelssektorn som grundades 1980 och förvärvades av Addera Care under 2017.  Bolaget har haft en stabil tillväxt genom åren och är idag en av de ledande leverantörerna inom sitt segment av ortopediska produkter i Norden. Erimed har ett brett och konkurrenskraftigt sortiment av ortopediska skor, både mjuka och hårda ortoser, proteser och proteskomponenter samt det egenutvecklade Dictusbandet. Målgruppen är landsting och ortopedtekniska verkstäder inom Norden, samt återförsäljare internationellt.

Ortopediska skor
Erimed erbjuder ett brett sortiment av ortopediska skor för barn och vuxna, diabetessjuka och reumatiker samt tillbehör som material och inlägg i skor. Produkterna håller hög kvalitet och köps främst in från Europa, USA och Kanada.

Ortoser
Ortoser är hjälpmedel som lindar smärta, underlättar gång eller motverkar felställningar genom ett mekaniskt tryck mot kroppsdelen, t ex knä eller fot. erimed har ett stort utbud av både mjuka och hårda ortoser för t ex frakturer, led och korsbandsskador samt korsetter och stödbandage.

Dictusbandet
Dictusbandet är ett ortoshjälpmedel för ett lättare sätt att gå och ett nytt unikt hjälpmedel för s.k. droppfot. Dictusbandet verkar i en uppgående rörelse vid lyft av foten vilket till stor del minskar risken att snubbla vid vardagliga hinder som trösklar, mattor och trottoarer.

Proteser och proteskomponenter
Erimed har ett stort sortiment av protester för bland annat fötter, knä och höft inklusive tillbehör som liner sleeves, adaptrar och lås.

Besök Erimed på www.erimed.se

Huka

Huka är ett nederländskt familjeföretag baserat i Oldenzaal som utvecklar och tillverkar produkter och lösningar för mobilitet, med fokus på specialcyklar.

Företaget har över 40 års erfarenhet inom fältet, med distributörer i USA, Sverige, Norge, Belgien och Tyskland. Huka utvecklar och tillverkar bland annat trehjuliga cyklar, cyklar för två personer, mobilitets- och rullstolsskotrar.

Oberoende cykling
Huka utvecklar och tillverkar trehjuliga cyklar som ökar mobiliteten för både barn och vuxna. Cyklarna finns i flera modeller för både stad och terräng, och de flesta har elmotor som tillval. Snygg design i kombination med hög kvalitet är viktiga framgångsfaktorer och den låga tyngdpunkten gör dem ytterst stabila. Huka har även utvecklat The Trike, en unik cykel med två framhjul vilket bland annat gör den mycket enkel att styra.

Övervakad cykling
Huka erbjuder ett antal cyklar gjorda för två personer. Antingen för en vuxen ledsagare eller för barn. Modellprogrammet innehåller allt från sociala tvåsitsiga cyklar där man sitter bredvid varandra till mer traditionella tandemcyklar med både två och tre hjul. Huka har även kombinerade rullstolar och cyklar för barn och vuxna.

Mobilitetsskotrar
Hukas mobilitetsskotrar passar alla behov, och fungerar lika bra på vägen och i köpcentret som på skogsstigen eller backig terräng. Den har hög kapacitet, en kraftfull motor och klarar laster upp till 200 kg.

Rullstolsskoter
The Pendel är en unik el-skoter gjord för rullstolar. Helt utan hjälp kan den rullstolsburne köra upp på den och ge sig iväg. Skotern har en toppfart på 25 km/h och en räckvidd på 60 km vilket gör den både effektiv och snabb. The Pendel är ett smidigt alternativ till taxi eller andra transporter och ökar brukarens frihet i och med att den kan användas helt utan assistans.

Besök Huka på www.huka.nl