Subscribe

2022

AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB fick idag besked om att bolaget inte tilldelats nytt uppdrag av Region Stockholm...
AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 24 februari 2022, bokslutskommunikén för det fjärde kvartalet 2021...

2021

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 11 november 2021, delårsrapport för det tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten...
AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 26 augusti 2021, halvårsrapport för 2021. Halvårsrapporten finns...
I sitt stämmoanförande betonade VD Marianne Sernevi bolagets potential framåt. Marianne summerar efteråt: ”Med Linc AB ombord...
Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för AdderaCare...
VD Marianne Sernevi kommenterar:”Under årets första kvartal har vi slutfört förhandlingarna om förvärv med ägarna...
AdderaCare AB (publ) publicerar idag, den 5 maj 2021, årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig...
”Det här är en utmärkt lösning. Vi tar till vara Bas Kamps entreprenörsdriv och förmåga att skapa affärer...
AdderaCare välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning...