Subscribe

2021

AdderaCare förvaltar aktivt en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn och bolagets strategi är att växa genom förvärv...
VD Marianne Sernevi kommenterar:”Under det fjärde kvartalet omsatte AdderaCare 62,7 MSEK (55,9 MSEK) och EBITDA blev 7,3 MSEK (0,5 MSEK) för...

2020

Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Det av bolagsstämman godkända styrelsebeslutet...
Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer AdderaCares extra bolagsstämma att genomföras...
Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka den strategiska kompetensen...
VD Marianne Sernevi kommenterar:”Det tredje kvartalet gav oss en återhämtning i efterfrågan, som med fortsatt god kostnadskontroll...
Erik Penser Bank, Certified Adviser och likviditetsgarant för AdderaCare, släppte den 28 augusti sin första analys av AdderaCare. I analysen...
VD Marianne Sernevi kommenterar: ” Vi satsar på att skapa tillväxt och lönsamhet trots pandemin genom att fokusera på de marknader...
Det nya avtalet medför att 0,35 MEUR betalas ut omgående medan resterande del på 0,3 MEUR är en prestationsbaserad ersättning...
Totalt har 7 401 238 aktier registrerats på Bolagsverket. Dessa beräknas distribueras till VP-konto/depå den 20 juli 2020. Efter registreringen...