Erik Penser Bank inleder analys av AdderaCare och släpper VD-intervju

Erik Penser Bank inleder analys av AdderaCare AB (”AdderaCare”) och ser på ett års sikt ett motiverat värde per aktie på cirka 4,80 kr, jämfört med 3,58 kr slutkurs per den 2020-09-07. I analysen framgår ett antal drivkrafter i marknaden som talar för stark underliggande efterfrågan på AdderaCares produkter framöver.

Läs mer

AdderaCare har avhållit årsstämma – se stämmoanförandet digitalt

AdderaCare AB (publ) har idag avhållit stämma i Malmö. För den som vill ta del av VD:s anförande finns en digital kortversion tillgänglig på https://www.adderacare.com/.

Läs mer
2 documents found