VD Marianne Sernevi förvärvar aktier i AdderaCare

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag att VD Marianne Sernevi förvärvat aktier i AdderaCare. Totalt har Sernevi förvärvat 13 585 aktier i AdderaCare. Aktierna har förvärvats i den löpande handeln på Nasdaq Stockholm First North den 27 november 2019.

Läs mer

AdderaCare presenterar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 25 november

AdderaCare AB (”AdderaCare”) kommer att presentera på Stora Aktiedagen i Stockholm, Sheraton Hotel Stockholm, Tegelbacken 6, måndagen den 25 november 2019 klockan 12:40 – 13:10 i Sal 2

Läs mer

Huvudägare och styrelseledamöter ökar sina innehav i AdderaCare AB

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag att styrelseledamot Hans Andersson, styrelseledamot Rickard Benediktsson och huvudägaren Bengt Olsson har ökat sina respektive innehav i AdderaCare AB. Förvärvet har gjorts i den löpande handeln på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer

VD Michael Hermansson utökar sitt innehav i AdderaCare

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag att VD Michael Hermansson har utökat sitt innehav i AdderaCare. Totalt har Hermansson förvärvat 16 034 aktier i AdderaCare. Aktierna har förvärvats i den löpande handeln på Nasdaq Stockholm First North under perioden 26-27 mars 2019. 

Läs mer

Analysguiden publicerar uppdaterad aktieanalys om AdderaCare

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att Analysguiden har publicerat en uppdaterad aktieanalys om AdderaCare. Aktieanalysen finns tillgänglig på Analysguidens (www.aktiespararna.se/analysguiden) hemsida. Analysen kan i sin helhet läsas här:  https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/addera_care_2019-03-14.pdf

Läs mer
6 documents found