Subscribe

2022

AdderaCare AB (”AdderaCare”) har idag tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av dotterbolaget Linds Ortopediska AB (”Linds”)...
Marianne Sernevi har idag meddelat styrelsen för AdderaCare AB (”AdderaCare”) att hon lämnar uppdraget som VD för AdderaCare...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB har lämnat in ansökan om överprövning av Region Stockholms...
AdderaCare AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 30 maj 2022 årsstämma genom poströstning. Vid stämman fattades bland...
Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB överprövning...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 19 maj 2022, delårsrapport för det första kvartalet 2022. Delårsrapporten...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) valberedning inför årsstämman 2022 meddelar idag att nuvarande styrelseledamot Sanna Lindberg...
AdderaCare AB (publ) publicerar idag, den 9 maj 2022, årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen för 2021...
Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), org.nr 556936-0752, kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2022. AdderaCares ABs årsstämma...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB har idag lämnat in ansökan om överprövning av Region Stockholms...