Subscribe

2023

AdderaCare AB (publ) (”AdderaCare”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av AdderaCares aktie från Nasdaq First North...
Aktieägarna i AdderaCare AB (publ) org. nr. 556936-0752, (”Addera Care” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma...
MedCap AB (publ):s offentliga uppköpserbjudande avseende AdderaCare AB (”AdderaCare” eller ”Bolaget”) förklarades ovillkorat...

2022

Styrelsen för AdderaCare AB ("AdderaCare" eller "Bolaget") rekommenderar enhälligt aktieägarna i AdderaCare att acceptera...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 17 november 2022, delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Delårsrapporten...
Styrelsen i Komikapp AB (”Komikapp”) har idag utsett Johanna Odell till ny vd för Komikapp. Johanna kommer närmast från rollen...
AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag att tillträdande VD Tove Christiansson förvärvat aktier i AdderaCare. Totalt har...
Styrelsen i AdderaCare AB (”AdderaCare”) har idag utsett Tove Christiansson till ny VD för koncernen. Tove Christiansson kommer närmast...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 25 augusti 2022, halvårsrapport för 2022. Halvårsrapporten finns...
AdderaCare AB (”AdderaCare”) har idag tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av dotterbolaget Linds Ortopediska AB (”Linds”)...