Subscribe

2022

AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) valberedning inför årsstämman 2022 meddelar idag att nuvarande styrelseledamot Sanna Lindberg...
AdderaCare AB (publ) publicerar idag, den 9 maj 2022, årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen för 2021...
Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), org.nr 556936-0752, kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2022. AdderaCares ABs årsstämma...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB har idag lämnat in ansökan om överprövning av Region Stockholms...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB fick idag besked om att bolaget inte tilldelats nytt uppdrag av Region Stockholm...
AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 24 februari 2022, bokslutskommunikén för det fjärde kvartalet 2021...

2021

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 11 november 2021, delårsrapport för det tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten...
AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 26 augusti 2021, halvårsrapport för 2021. Halvårsrapporten finns...
I sitt stämmoanförande betonade VD Marianne Sernevi bolagets potential framåt. Marianne summerar efteråt: ”Med Linc AB ombord...
Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för AdderaCare...