Subscribe

2022

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag att tillträdande VD Tove Christiansson förvärvat aktier i AdderaCare. Totalt har...
Styrelsen i AdderaCare AB (”AdderaCare”) har idag utsett Tove Christiansson till ny VD för koncernen. Tove Christiansson kommer närmast...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 25 augusti 2022, halvårsrapport för 2022. Halvårsrapporten finns...
AdderaCare AB (”AdderaCare”) har idag tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av dotterbolaget Linds Ortopediska AB (”Linds”)...
Marianne Sernevi har idag meddelat styrelsen för AdderaCare AB (”AdderaCare”) att hon lämnar uppdraget som VD för AdderaCare...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB har lämnat in ansökan om överprövning av Region Stockholms...
AdderaCare AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 30 maj 2022 årsstämma genom poströstning. Vid stämman fattades bland...
Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB överprövning...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 19 maj 2022, delårsrapport för det första kvartalet 2022. Delårsrapporten...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) valberedning inför årsstämman 2022 meddelar idag att nuvarande styrelseledamot Sanna Lindberg...