2022

Marianne Sernevi har idag meddelat styrelsen för AdderaCare AB (”AdderaCare”) att hon lämnar uppdraget som VD för AdderaCare...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB har lämnat in ansökan om överprövning av Region Stockholms...
AdderaCare AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 30 maj 2022 årsstämma genom poströstning. Vid stämman fattades bland...
Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB överprövning...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 19 maj 2022, delårsrapport för det första kvartalet 2022. Delårsrapporten...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) valberedning inför årsstämman 2022 meddelar idag att nuvarande styrelseledamot Sanna Lindberg...
AdderaCare AB (publ) publicerar idag, den 9 maj 2022, årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen för 2021...
Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), org.nr 556936-0752, kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2022. AdderaCares ABs årsstämma...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB har idag lämnat in ansökan om överprövning av Region Stockholms...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB fick idag besked om att bolaget inte tilldelats nytt uppdrag av Region Stockholm...