2022

Styrelsen för AdderaCare AB ("AdderaCare" eller "Bolaget") rekommenderar enhälligt aktieägarna i AdderaCare att acceptera...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 17 november 2022, delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Delårsrapporten...
Styrelsen i Komikapp AB (”Komikapp”) har idag utsett Johanna Odell till ny vd för Komikapp. Johanna kommer närmast från rollen...
AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag att tillträdande VD Tove Christiansson förvärvat aktier i AdderaCare. Totalt har...
Styrelsen i AdderaCare AB (”AdderaCare”) har idag utsett Tove Christiansson till ny VD för koncernen. Tove Christiansson kommer närmast...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 25 augusti 2022, halvårsrapport för 2022. Halvårsrapporten finns...
AdderaCare AB (”AdderaCare”) har idag tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av dotterbolaget Linds Ortopediska AB (”Linds”)...
Marianne Sernevi har idag meddelat styrelsen för AdderaCare AB (”AdderaCare”) att hon lämnar uppdraget som VD för AdderaCare...
AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB har lämnat in ansökan om överprövning av Region Stockholms...
AdderaCare AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 30 maj 2022 årsstämma genom poströstning. Vid stämman fattades bland...