AdderaCare i korthet

AdderaCare är en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn. Företagsgruppen består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt de fem dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Erimedgruppen (Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB och Erimed International KB), Amajo AS och Huka B.V. AdderaCare bedriver genom sina dotterbolag försäljning till kommuner, regioner och privatpersoner.

Huvudägare i AdderaCare är Abilia Sverige Holding AB som ingår i MedCap-koncernen: www.medcap.se.

Koncernen har tillsammans en operativ verksamhet som i dagsläget innefattar följande produkter och tjänster:

 • Ramper för bostadsanpassningar
 • Trappor och hissar för människor med funktionsvariationer
 • Badrumsutrustning för människor med funktionsvariationer
 • Fordon för människor med speciella behov
 • Sinnesstimulerande hjälpmedel
 • Sinnesrum
 • Sinnesmöblemang
 • Vestibulära produkter
 • Motoriktränande produkter
 • Ortopediska skor
 • Ortoser
 • Proteser och proteskomponenter