AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag att VD Marianne Sernevi förvärvat aktier i AdderaCare. Totalt har Sernevi förvärvat 13 585 aktier i AdderaCare. Aktierna har förvärvats i den löpande handeln på Nasdaq Stockholm First North den 27 november 2019.

VD Marianne Sernevi kommenterar:

AdderaCare erbjuder hjälpmedel som förenklar tillvaron i offentlig miljö, vården och möjliggör för individer att kunna bo kvar hemma, vilket är värdefullt för den enskilde och lönsamt för samhället. AdderaCare har stora möjligheter att förbättra resultaten från de befintliga verksamheterna och kan framöver komma att expandera gruppen ytterligare.”