AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) valberedning inför årsstämman 2022 meddelar idag att nuvarande styrelseledamot Sanna Lindberg avböjer av personliga skäl att ställa upp för omval till styrelsen på årsstämman den 30 maj 2022. Beskedet innebär, med ändring mot vad som tidigare kommunicerats i kallelsen till årsstämma som publicerades den 26 april 2022, att valberedningen inför årsstämman 2022 föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. För omval föreslås Hans Andersson, Sofie Redzematovic och Charlotte Stjerngren samt nyval av Hugo Petit för perioden fram till årsstämman 2023.

Med anledning av ändringen i valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, bifogas ett nytt formulär för anmälning och röstning på stämman. Formuläret finns även tillgängligt på AdderaCares hemsida under Årsstämma. De aktieägare som redan inkommit med anmälnings- och röstningsformulär inför årsstämman 2022 uppmanas att inkomma med ifyllt anmälnings- och röstningsformulär i ny version.