AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag att tillträdande VD Tove Christiansson förvärvat aktier i AdderaCare. Totalt har Tove Christiansson förvärvat 85 000 aktier i AdderaCare till ett värde om 234 600 SEK. Aktierna förvärvades i den löpande handeln på Nasdaq Stockholm First North Growth Market.

Tove Christiansson har förvärvat 85 000 aktier till en snittkurs på 2,76 SEK per aktie. Den 1 september kommunicerades att Tove Christiansson tillträder som VD för AdderaCare den 1 mars 2023.

”AdderaCare har en stark position för att möta upp det ökade behovet av hjälpmedel som möjliggör ett aktivt och delaktigt liv för funktionsnedsatta och äldre i dagens samhälle. Jag ser fram emot att leda utvecklingsresan av AdderaCare och utveckla den potential som jag ser finns i de fina portföljbolagen”, säger Tove Christiansson, tillträdande VD för AdderaCare.