I juni 2020 genomförde AdderaCare AB (”AdderaCare”) en företrädesemission där även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen emitterades totalt 7 401 238 aktier. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och bolaget kan därmed meddela att sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att vara den 14 juli 2020 och att stoppdag kommer att vara den 16 juli 2020.

Totalt har 7 401 238 aktier registrerats på Bolagsverket. Dessa beräknas distribueras till VP-konto/depå den 20 juli 2020. Efter registreringen uppgår antalet aktier i AdderaCare till 25 904 335 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 295 216,75 SEK.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut till AdderaCare i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare.

För mer information om nyligen genomförd företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB
Telefon: +46 (0)8 – 463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD

Telefon: +46 708 69 05 69

E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Om AdderaCare AB
AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)8 – 463 83 00.