I mars/april 2018 genomförde AdderaCare AB (”AdderaCare”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 1 924 045 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 9 maj 2018 och stoppdag är den 14 maj 2018.

1 924 045 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive
VP-konto/depå den 16 maj 2018. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i AdderaCare till 17 316 409 stycken och aktiekapitalet uppgår till 865 820,45 SEK. 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AdderaCare i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).