VD Michael Hermansson har idag meddelat styrelsen sin avsikt att avgå som VD för AdderaCare AB (”AdderaCare”). Styrelsen påbörjar omgående rekrytering av en efterträdare. Michael Hermansson kommer att kvarstå som VD till dess att en efterträdare har rekryterats.

Michael Hermansson tillträdde som VD för AdderaCare under 2016 och har varit operativt ansvarig för att bygga upp koncernen. Under Hermanssons ledning har tre bolag förvärvats och koncernens omsättning fördubblats. Michael Hermansson har nu meddelat styrelsen sin avsikt att avgå som VD för AdderaCare. För att säkerställa en smidig succession har Hermansson accepterat att kvarstå som VD till dess en efterträdare har tillträtt. Styrelsen har omgående påbörjat en rekryteringsprocess. 

Michael Hermansson, VD för AdderaCare, kommenterar

”AdderaCare skapar livskvalitet för äldre i samhället. Bolaget är på en spännande förvärvsresa och det har varit en förmån att leda AdderaCare. Jag känner att det är dags att gå in i en ny fas i livet och har därför meddelat styrelsen min avsikt att avgå som VD. Till dess att en ny VD har rekryterats kommer jag fortsätta att satsa helhjärtat på AdderaCares tillväxt. Jag har stort förtroende för bolagets framtid.”

Per Nilsson, styrelseordförande för AdderaCare, kommenterar

”Styrelsen tackar Michael för ett uppskattat arbete under de tre åren som Michael varit VD för AdderaCare. Under Michaels ledning har AdderaCare noterats på Nasdaq Stockholm First North och koncernens omsättning har fördubblats genom ett aktivt förvärvsarbete. Vi önskar Michael lycka till i hans framtida gärning.”

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Per Nilsson, styrelseordförande
Telefon: 0701-41 54 48

E-post: per.nilsson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 15
E-post: ca@sedermera.se

Denna information är sådan information som AdderaCare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2019. 

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).