Marianne Sernevi har idag meddelat styrelsen för AdderaCare AB (”AdderaCare”) att hon lämnar uppdraget som VD för AdderaCare. Styrelsen inleder omgående processen för att finna och utse en ny VD för koncernen. Marianne Sernevi kvarstår som VD under sin uppsägningstid på 6 månader eller till dess att en efterträdare utses.

”Mina tre år som VD för AdderaCare har varit mycket givande och vi har väsentligt stärkt vår profil inom hjälpmedelssektorn med tydligt fokus på att utöka livskvaliteten för funktionshindrade. Jag är tacksam för förtroendet att få leda koncernen under denna tid och jag har stor tilltro till att AdderaCare har en framtid med många möjligheter", säger Marianne Sernevi, avgående VD för AdderaCare.

"Jag och hela styrelsen tackar Marianne för hennes arbete i AdderaCare. Marianne har varit drivande i att förbättra dotterbolagens lönsamhet och i framtagandet av strategier för att göra dem mogna för tillväxt. Under hennes tid som VD har vi även förbättrat vår förvärvsstrategi. Jag önskar henne all lycka till i kommande uppdrag. Vi inleder nu en process för att hitta den bäst lämpade kandidaten att leda koncernen framöver", säger Hans Andersson, styrelseordförande för AdderaCare.

Marianne Sernevi kommer att tillträda tjänsten som VD för cleantechbolaget Comsys AB.