AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB har idag lämnat in ansökan om överprövning av Region Stockholms upphandling avseende ortopedteknisk verksamhet. Beslutet har tagits efter en tids utvärdering av regionens beslut om att inte tilldela nytt uppdrag till Linds Ortopediska.

Inlämnad ansökan om överprövning innebär att Region Stockholm måste ta ställning till ansökan. Region Stockholms nuvarande ramavtal med Linds Ortopediska kring ortopedteknisk verksamhet avslutas annars i september 2022.