AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB har lämnat in ansökan om överprövning av Region Stockholms upphandling avseende ortopedteknisk verksamhet. Kammarrätten har idag beviljat bolagets interimistiska yrkande om att upphandlingen inte får avslutas förrän kammarrätten beslutat annat.

Parallellt med pågående överprövningsprocess arbetar Linds Ortopediska AB vidare med fokus på att utveckla såväl nya som befintliga relationer med andra aktörer inom ortopedteknisk verksamhet i Stockholm.