AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB fick idag besked om att bolaget inte tilldelats nytt uppdrag av Region Stockholm, utifrån en ny upphandling kring ortopedteknisk verksamhet. AdderaCare och Linds Ortopediska utvärderar regionens beslut samt undersöker andra affärsmöjligheter. Bolaget har ännu inte tagit ställning till om beslutet ska överklagas eller ej.

”Det här är naturligtvis ett bakslag för Linds Ortopediska. Att vara en upphandlad partner till Region Stockholm har varit en viktig affär för oss. Samtidigt är det viktigt att nämna att Linds Ortopediska har en stark position i marknaden med sin spetskompetens. Bolaget har alltid arbetat aktivt med att förbättra sin redan höga kvalitet och servicegrad. Sedan Linds Ortopediska förvärvades har bolagets strategiska agenda inriktats mot att ytterligare stärka patientfokus och kontinuerligt utveckla personalens kompetens”, säger Marianne Sernevi, VD för AdderaCare AB.

Region Stockholms nuvarande ramavtal med Linds Ortopediska kring ortopedteknisk verksamhet avslutas i september 2022. Linds Ortopediska lägger nu fullt fokus på att utveckla nya och befintliga relationer med andra aktörer inom ortopedteknisk verksamhet i Stockholm.

Om Linds Ortopediska
Linds Ortopediska finns i Stockholm och har 25 anställda med mottagningar i Solna och Södertälje. Bolaget erbjuder ortopedteknisk service av högsta kvalitet med målet att ta fram bästa tänkbara hjälpmedel för patienterna. Legitimerade ortopedingenjörer tar fram och anpassar de ortopedtekniska hjälpmedel patienten behöver. Linds samarbetar med rehabcenter och sjukhus samt tar även emot patienter på remiss från andra län och länder.