Den 1 december 2020 beslutade AdderaCare AB (publ):s styrelse, under förutsättning av en bolagsstämmas godkännande, om en riktad nyemission av högst 7 812 500 aktier till den strategiska investeraren Linc AB. AdderaCare höll idag extra bolagsstämma varvid det beslutades att godkänna styrelsens beslut.

Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Det av bolagsstämman godkända styrelsebeslutet innebär i huvudsak en riktad nyemission av högst 7 812 500 aktier till den strategiska investeraren Linc AB. Teckningskursen för varje ny aktie i den riktade emissionen uppgår till 3,20 kronor och har fastställts genom förhandlingar.

Genom kapitalanskaffningen förväntas AdderaCare tillföras 25 MSEK.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post:
marianne.sernevi@adderacare.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
18 december 2020 kl. 16.00 CET.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.