Styrelsen i AdderaCare AB (”AdderaCare”) beslutade den 12 juli 2019 att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2019, genomföra en riktad nyemission till Inwestling AB om totalt 700 000 nya aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 3,9 MSEK. Styrelsen i AdderaCare har idag beslutat om tilldelning av dessa 700 000 aktier till Inwestling AB i enlighet med beslutet om den riktade nyemissionen som fattats av styrelsen samt Inwestling AB:s genomförda aktieteckning.

Mer om den riktade nyemissionen

Totalt emitteras 700 000 nya aktier i den riktade nyemissionen till en teckningskurs om 5,55 SEK per aktie. Utspädningen för befintliga aktieägare till följd av den riktade nyemissionen uppgår till cirka 3,8 procent. Efter genomförd registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i AdderaCare att öka från 17 803 097 till 18 503 097 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 35 000,00 SEK, från 890 154,85 SEK till 925 154,85 SEK.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0) 70 – 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).