AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att Analysguiden gett en köprekommendation och satt en riktkurs på bolagets aktie om 15,00 SEK. Aktieanalysen finns tillgänglig på Analysguidens (www.aktiespararna.se/analysguiden) hemsida.

Aktieanalys av Analysguiden

Igår, den 14 februari 2018, publicerade Analysguiden en aktieanalys av AdderaCares aktie. Analysguiden ger en köprekommendation och beräknar bolagets riktkurs till 15,00 SEK. Analysen kan i sin helhet läsas här:

https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/adderacare_analys_2018-02-14.pdf

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo A/S,
Erimed-gruppen och Huka B.V. I Erimed-gruppen ingår Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB och Erimed International KB. Erimed Förvaltning AB är kommanditdelägare och Rojan & Ripe AB är komplementär i Erimed International KB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är noterade på Nasdaq Stockholm First North.