Styrelsen i Komikapp AB (”Komikapp”) har idag utsett Johanna Odell till ny vd för Komikapp. Johanna kommer närmast från rollen som försäljningschef på Abilia där hon ansvarat för Sverige och den internationella partneraffären. Abilia är ett dotterbolag inom den noterade MedCap-koncernen. Johanna kommer att tillträda som vd under januari 2023.

Johanna Odell har lång erfarenhet från ett flertal ledande försäljningsroller inom bland annat medtech-, telecom- och säkerhetsbranschen med fokus på att utveckla försäljningsorganisationer, skapa nya affärsmöjligheter och tillväxt. Johanna kommer närmast från rollen som försäljningschef på Abilia, ett bolag som utvecklar och säljer hjälpmedel för människor med kognitiva utmaningar.

”Jag är tacksam över förtroendet att få leda Komikapp. Jag har sett bolagets styrka i framförallt skolan och omsorgen och jag ser fram emot att fortsätta skapa tillväxt i bolaget tillsammans med teamet. Ett team som delar passionen om att hjälpa personer med särskilda behov”, säger Johanna Odell.

"Johanna har lång erfarenhet av att leda olika försäljningorganisationer. Hennes erfarenheter från Abilia och tidigare roller är mycket värdefulla i arbetet med att vidareutveckla Komikapp med fokus på tillväxt och högre lönsamhet”, säger Hugo Petit, tillförordnad verkställande direktör för AdderaCare.