Erimed International KB (”Erimed”), dotterbolag till AdderaCare AB (”AdderaCare”), har beslutat om att varsla nio anställda om korttidspermittering. Orsaken till varslet är Coronavirusets utveckling i Sverige och en kraftig avmattning i efterfrågan av ortopediska skor och hjälpmedel. Permitteringen inleds snarast efter omställningstiden och beräknas pågå så länge som krävs utifrån den rådande situationen. Målsättningen är att återgå till normal drift av verksamheten så snart läget stabiliserats.

Permitteringen innebär att Erimed tillfälligt minskar sin personalstyrka med ca 50% procent genom deltidsbemanning. Erimed beräknar att fortsatt kunna erbjuda den bemanning som krävs för att upprätthålla fullgod service och snabba leveranser till alla de kliniker som erbjuder bolagets sortiment.  

 

Ur ett längre perspektiv ser vi ett stort behov av Erimeds produktsortiment. Det finns många tillstånd som kräver god ortopedisk behandling men efterfrågan skjuts just nu på framtiden på grund av den osäkerhet och oro kring Coronaviruset som många av våra kunder upplever”, säger Marianne Sernevi, VD för AdderaCare AB.

Erimed har haft en stabil tillväxt genom åren och är idag en av de ledande leverantörerna av ortopediska produkter i Norden med ett brett och konkurrenskraftigt sortiment.

 

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post:
marianne.sernevi@adderacare.com

 

 

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020 kl 08.45 CET. Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.