AdderaCare AB (publ) (”AdderaCare”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av AdderaCares aktie från Nasdaq First North Growth Market med anledning av att MedCap AB (publ), genom dotterbolaget Abilia Sverige Holding AB, innehar över 90 procent av aktierna och rösterna i AdderaCare.

Nasdaq First North Growth Market har idag godkänt AdderaCares ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel ska vara den 20 januari 2023.