Styrelsen i AdderaCare AB (”AdderaCare”) har idag utsett Tove Christiansson till ny VD för koncernen. Tove Christiansson kommer närmast från rollen som Koncernchef /VD för Abilia, ett dotterbolag inom den noterade MedCap-koncernen. Tove tillträder som VD den 1 mars 2023. AdderaCares styrelseledamot Hugo Petit tillträder som interim VD under övergångsperioden.

Tove Christiansson har en lång erfarenhet av att utveckla organisationer och att skapa tillväxt inom såväl medtech som telecom och säkerhetsbranschen. Under sin tid på Abilia har bolaget utvecklats med lönsam tillväxt till ett marknadsledande hjälpmedelsbolag. Tove är idag även styrelseledamot i Swedish Medtech och Cardiolex Medical AB.

”Jag är tacksam över förtroendet att få leda AdderaCare och de mycket intressanta portföljbolag de har inom hjälpmedel och bostadsanpassning. Jag ser fram emot att utveckla AdderaCare tillsammans med koncernledningen, styrelsen, dotterbolagens ledningsgrupper och alla engagerade medarbetare. Tillsammans ska vi bygga vidare på den starka entreprenörsanda och passion som finns idag och bygga framgångsrika bolag. AdderaCare har en stark position för att möta upp det ökade behovet som finns av hjälpmedel som möjliggör ett aktivt och delaktigt liv för funktionsnedsatta och äldre i dagens samhälle”, säger Tove Christiansson, tillträdande VD för AdderaCare.

"Tove har lång erfarenhet av att leda olika organisationer med tillväxtambitioner. Hennes erfarenheter som VD för Abilia och styrelseuppdrag inom medtech är värdefulla kompetenser som är till stor nytta när vi ska vidareutveckla koncernens dotterbolag med fokus på högre lönsamhet och att göra dem mogna för tillväxt. Att Hugo Petit nu går in som interim VD är mycket värdefullt för oss. Samtidigt är det ett utmärkt tillfälle för honom att i rollen som relativt ny styrelsemedlem få lära känna dotterbolagen på djupet. Hugo har mycket att tillföra som interim VD med sin kunskap och energi", säger Hans Andersson, styrelseordförande för AdderaCare.

AdderaCares styrelseledamot Hugo Petit blir interim VD för koncernen fram till dess att Tove Christiansson tillträder. Hugo är styrelseledamot i AdderaCare sedan 2022 och kommer senast från rollen som CFO för det noterade bolaget Renewcell. Han har över 15 års erfarenhet som CFO i såväl noterade som onoterade bolag, bland annat för bolaget MedCap AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Andersson, styrelseordförande AdderaCare
Telefon: 0725-68 05 68
E-post: hans.andersson@adderacare.com