AdderaCare AB:s holländska dotterbolag Huka B.V. byter VD. Nuvarande COO Rob Lotgerink har utsetts till ny VD. Hans företrädare Bas Kamp kommer att jobba vidare inom koncernen som affärsutvecklingschef och kommer även att fungera som mentor för Rob Lotgerink. Förändringarna träder i kraft under maj 2021.

”Det här är en utmärkt lösning. Vi tar till vara Bas Kamps entreprenörsdriv och förmåga att skapa affärer och gör det till en tillgång för hela koncernen, vilket bidrar till att skapa ännu bättre förutsättningar för lönsam tillväxt. Samtidigt får vi genom Rob Lotgerink ett ledarskap som kan ta Huka till nästa nivå i utvecklingen och därmed skapa en ny tillväxtfas”, säger Marianne Sernevi, VD för AdderaCare.

Bas Kamp har varit delägare i Huka B.V. sedan 2009 och VD under åren 2011-2021. 2018 såldes bolaget till AdderaCare. Rob Lotgerink anställdes som COO i Huka 2020 och har en bakgrund som konsult inom organisationsutveckling och ledarskap samt som VD för mindre bolag inom tillverkning och tjänsteproduktion.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.