AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar i dag att Marianne Sernevi har rekryterats som ny VD för bolaget. Marianne Sernevi har flerårig erfarenhet som VD och har även arbetat med försäljning och affärsutveckling i såväl internationellt som nationellt verksamma företag. Marianne kommer närmast från Skånska Energi AB där hon är VD och koncernchef. Marianne Sernevi tillträder som VD för AdderaCare den 1 september 2019.

”Det känns riktigt bra att ha rekryterat Marianne Sernevi som ny VD för AdderaCare. Marianne är en högkvalificerad företagsledare med stark drivkraft och starkt lönsamhetsfokus som kan ta vid och fortsätta AdderaCares tillväxtresa. Marianne tar med sig omfattande erfarenhet och styrelsen ser fram emot att välkomna Marianne till AdderaCare-familjen”, säger Per Nilsson, styrelseordförande för AdderaCare.

”AdderaCare är ett spännande bolag med flera verksamhetsområden. Att få arbeta med verksamheter som ger äldre och personer med funktionsvariationer en bättre tillvaro är motiverande. Jag ser fram emot utmaningen att skapa en lönsam och organisk tillväxt samt genomföra framtida förvärv. Tillsammans med styrelsen och medarbetarna ska jag utveckla koncernen. Jag är glad över förtroendet och ser fram emot att ta med min erfarenhet in i en ny bransch”, säger Marianne Sernevi.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Per Nilsson, Styrelseordförande
Telefon: 0701-41 54 48

E-post: per.nilsson@adderacare.com 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission 
Telefon: 040-615 14 15
E-post: ca@sedermera.se

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019. 

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).