AdderaCare AB (publ) publicerar idag, den 9 maj 2022, årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen för 2021 bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets hemsida https://www.adderacare.com/investerare/.