AdderaCare AB (publ) publicerar idag, den 5 maj 2021, årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

AdderaCare publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2020

AdderaCare AB (publ) publicerar idag, den 5 maj 2021, årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.adderacare.com/investerare/ och kan laddas ned här (LÄNK).

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Denna information är sådan information som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 08.25.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.