AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 25 februari 2021, bokslutskommunikén för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

VD Marianne Sernevi kommenterar:”Under det fjärde kvartalet omsatte AdderaCare 62,7 MSEK (55,9 MSEK) och EBITDA blev 7,3 MSEK (0,5 MSEK) för samma period. Trots det fina resultatet presterar inte alla verksamheter på topp under kvartalet, så det finns förutsättningar för ytterligare förbättring när Corona minskar. Samtliga dotterbolag är på god väg att genomföra sina respektive strategier. Under perioden fick vi en ny ägare i Linc AB som tillför AdderaCare 25 MSEK efter en riktad nyemission. Vår nya delägare och ett starkt fjärde kvartal bidrar till att vi nu är redo för att skapa tillväxt under 2021, såväl organiskt som genom förvärv.”Fjärde kvartalet (2020-10-01 till 2020-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 62,7 MSEK (55,9 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 7,3 MSEK (0,5 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 3,4 MSEK (-3,4 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,28 SEK (0,03 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (-0,14 SEK).

Helår (2020-01-01 till 2020-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 205,2 MSEK (205,9 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 17,5 MSEK (13,4 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 10,0 MSEK* (-2,4 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,79 SEK (0,75 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,45 SEK* (-0,10 SEK).
 • Koncernens soliditet 58,7 %* (48,7 %)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 i likhet med föregående år.

*Effekt av omförhandlad avtalad tilläggsköpeskilling med de tidigare ägarna till Huka B.V. ingår med 9,0 MSEK.

Väsentliga händelser under perioden                                                                                                                  

 • Vid extra bolagsstämma 18 december togs beslutet att genomföra en riktad nyemission till den strategiska investeraren Linc AB. Genom kapitalanskaffningen tillfördes AdderaCare 25 MSEK. Syftet med beslutet är att öka den strategiska kompetensen och den finansiella flexibiliteten för nya förvärv.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB+46 (0)84638300certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl 14:00 CET.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA).