AdderaCare AB (publ) har idag avhållit årsstämma, vilken mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 pandemin, genomfördes genom förhandsröstning (poströstning). För de som vill ta del av VD:s och CFO:s anförande finns en digital version tillgänglig på bolagets hemsida https://www.adderacare.com/.

I sitt stämmoanförande betonade VD Marianne Sernevi bolagets potential framåt. Marianne summerar efteråt:

”Med Linc AB ombord som ny storägare har vi fått in det kapital som behövdes för att genomföra förvärvet av Linds Ortopediska AB. För vår del är förvärvet ett naturligt steg, där vi har integrerat framåt från vårt dotterbolag Erimed. Vi kommer fortsätta att utveckla vårt förvärvsarbete, antingen runt de existerande bolagen eller genom tilläggsförvärv som stärker våra dotterbolag. Sverige är fortsatt intressant, men den europeiska marknaden är också något vi tittar närmare på. Utöver förvärvsresan måste vi fortsätta växa organiskt och att öka den inre effektiviteten. När allt fler blir vaccinerade så närmar vi oss en punkt då marknaden kommer att ta fart igen – våra dotterbolag har sina strategier att leverera på och vi ser fram emot fortsättningen av 2021.”

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

+46 (0)84638300

certifiedadviser@penser.se

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt sex bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.