Den 27 oktober 2016 avslutades teckningstiden i AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) nyemission om högst cirka 10,6 MSEK. Nyemissionen tecknades till cirka 85 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 803 procent. Genom nyemissionen tillförs AdderaCare cirka 1 800 nya aktieägare och cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut imorgon, den 3 november 2016. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North är, givet marknadsplatsens godkännande, beräknad att bli 1 december 2016.

VD Michael Hermansson kommenterar

Jag vill börja med att tacka samtliga som tecknat aktier i AdderaCare. Det är glädjande att intresset för vårt bolag är så stort och att vi kan välkomna så många nya ägare. Genom beloppet vi tillförs kommer vi att kunna genomföra ytterligare företagsförvärv och arbeta för att koncernen ska fortsätta växa.

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till cirka 85 MSEK, innebärande att 1 450 000 aktier nyemitteras. AdderaCare tillförs därmed cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK. Med anledning av det omfattande intresse som visats i nyemissionen har det ej funnits möjlighet att tilldela en minsta teckningspost om 700 aktier till samtliga tecknare i nyemissionen. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

Planerad listning på Nasdaq Stockholm First North

AdderaCare kommer att ansöka om att lista sina aktier på Nasdaq Stockholm First North. Första dag för handel är planerad att bli den 1 december 2016.

Antal aktier och aktiekapital

När AdderaCares nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 12 250 000 aktier och aktiekapitalet till 612 500 SEK.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AdderaCare i samband med nyemissionen och den planerade listningen på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är även utsedd till Certified Adviser för bolaget.

För ytterligare information avseende nyemissionen eller den planerade listningen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com