AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att två av bolagets huvudägare tillika styrelseledamöter har ökat sina innehav i AdderaCare. Styrelseordförande Per Nilsson och styrelseledamot Jan Kvarnström har bägge köpt 10 000 aktier i den löpande handeln på Nasdaq Stockholm First North under perioden 21-23 augusti 2017.

Per Nilsson köpte 10 000 aktier i den löpande handeln den 21 augusti 2017. Jan Kvarnström köpte 10 000 aktier i den löpande handeln den 23 augusti 2017.

VD Michael Hermansson kommenterar:

Det är glädjande att se att två av våra huvudägare tillika styrelseledamöter har valt att öka sina innehav, vilket också är ett bevis på att vår ledning och styrelse har fortsatt stort förtroende för bolaget. Vi har under 2017 förvärvat två bolag och vi följer vår utstakade plan.”

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo A/S och Erimed-gruppen. I Erimed-gruppen ingår Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB och Erimed International KB. Erimed Förvaltning AB är kommanditdelägare och Rojan & Ripe AB är komplementär i Erimed International KB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är noterade på Nasdaq Stockholm First North.