Idag, den 1 december 2016, inleds handeln i AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) aktier på Nasdaq Stockholm First North. Aktien har ISIN-kod SE0009160922 och handlas under symbolen ADDERA.

Kort om AdderaCare

AdderaCare startades med en ambition att skapa en koncern med lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn som ger äldre människor och människor med funktionsvariationer ökad livskvalitet både i och utanför hemmet. Sedan AdderaCares bildande 2013 har bolaget förvärvat två dotterbolag, Trident Industri AB och Kom i Kapp AB. Förvärvade bolag får fortsätta sin verksamhet med bibehållet namn och ledning. AdderaCare avser att hålla en hög utvecklingstakt och under uppbyggnadsfasen årligen öka sin omsättning med 30-50 %, där 10 % är hänförligt till organisk tillväxt och resterande till tilläggsinvesteringar. Bolaget följer i dagsläget cirka 65 bolag för att hitta förvärvskandidater.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för AdderaCare. 

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de två rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB och Kom i Kapp AB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB:s aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North.