AdderaCare offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2022

AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 19 maj 2022, delårsrapport för det första kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument VD Marianne Sernevi...

AdderaCare offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2021

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 12 maj 2021, delårsrapporten för det första kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokumentVD Marianne Sernevi...

AdderaCare offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2019

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 16 maj 2019, delårsrapport för det första kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).VD Michael Hermansson kommenterar ”Jämfört med föregående...

AdderaCare offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – mars 2018. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.Sammanfattning av...