AdderaCare förvärvar Linds Ortopediska

AdderaCare AB förvärvar Linds Ortopediska AB (Linds) för 40 MSEK med möjlig tilläggsköpeskilling på 10 MSEK. Linds är en ortopedteknisk verksamhet med 25 anställda som verkar i Stockholm. Förvärvet bedöms skapa goda tillväxtmöjligheter för båda parter som kompletterar...

AdderaCare genomför riktad nyemission till Linc AB om 25 MSEK

Styrelsen i AdderaCare AB (publ) (”AdderaCare”) har, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, beslutat om en riktad nyemission av högst 7 812 500 aktier till den strategiska investeraren Linc AB. Teckningskursen, som har fastställts genom...

AdderaCares företrädesemission övertecknad

Den 18 juni 2020 avslutades teckningstiden i AdderaCare AB:s (”AdderaCare” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen tecknades totalt, inklusive teckningsåtagande, till cirka 171 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Detta innebär...