Kommuniké från årsstämma i AdderaCare AB (publ)

Idag, den 23 maj 2018, hölls årsstämma i AdderaCare AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens...

Kommuniké från extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Idag, den 19 mars 2018, hölls extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.   Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission Stämman beslutade godkänna...