Information om MedCaps offentliga uppköpserbjudande

Den 17 november 2022 offentliggjorde MedCap AB (publ) (”MedCap”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i AdderaCare AB att överlåta samtliga sina aktier i AdderaCare till MedCap (”Erbjudandet”). MedCap erbjuder 3,60 kronor kontant per aktie i AdderaCare AB.

Styrelsen för AdderaCare rekommenderar enhälligt aktieägarna i AdderaCare att acceptera Erbjudandet.

För mer information, vänligen se MedCaps webbplats för Erbjudandet, www.medcap.se/investerare/erbjudande-till-aktieagarna-i-adderacare.

Pressmeddelanden

Uttalande från styrelsen i AdderaCare AB med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet från MedCap AB (publ)

Prenumerera