Styrelse

Hans Andersson

Hans Andersson

Ordförande

Ordförande sedan 2020. Civilekonom från Lunds Universitet.

1976–1979
Produkt- och Marknadschef Lion Ferry AB

1979–1982
Regionschef Södra Sverige, Tjäreborg Resor AB

1982–1984
Area Manager Scandinavia, Van Houten/Gunhager AB

1984–1988
VD DFDS SEAWAYS GMBH (DFDS Tyska Dotterbolag)

1988–2018
Dotterbolagschef i Sverige, Tyskland och Japan, H&M Hennes & Mauritz.
Start Up- & Country Manager i Polen, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland, H&M Hennes & Mauritz.

Antal aktier: 2 395 032
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

Sofie Redzematovic

Sofie Redzematovic

Ledamot

Sofie Redzematovic, född 1982, är affärsutvecklare, marknadsföringsstrateg och projektledare med särskilt
fokus på teknik, forskning och seniora målgrupper.

Sofie är verksam som affärsutvecklare och styrelseledamot
i Hjärt-Lungfonden. Hon har tidigare arbetat med
marknadsföring, målgruppsanalys och kundlojalitet på
Hjärt-Lungfonden och FastTV AB.

Sofie Redzematovic har en filosofie kandidatexamen i internationell projektledning och språk från Högskolan
i Skövde och är certifierad i agil mjukvaruutveckling.

Bengt A Olsson

Bengt A Olsson

Ledamot

Ledamot sedan 2020. Bengt A Olsson (född 1955) är en erfaren företagsledare med lång erfarenhet som ägare och styrelseledamot i både medelstora och mindre bolag. Olsson är i dagsläget verksam som styrelseledamot i Rönneholms slott och Prosus AB. Han har tidigare varit verksam som ägare och/eller styrelseledamot i bland annat Willab AB, Blinkfyrar AB, Hotell Erikslund AB. Han var även under åren 2013–2016 styrelseledamot i AdderaCare AB. Olsson innehar en civilekonomexamen från Lunds universitet.

Antal aktier: 2 881 161.
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Sanna Lindberg

Sanna Lindberg

Ledamot

Sanna Lindberg, född 1957, har över 30 års internationell erfarenhet inom H&M-koncernen. Hon har bland annat
haft roller som Landschef för Nordamerika och Schweiz, Global Marknadschef, Global HR-direktör, varumärkeschef för COS och
&Other Stories.

Sanna har vidare haft erfarenhet av att leda och utveckla i mångkulturella miljöer genom ett starkt värderingslett ledarskap. Sanna har ett stort engagemang för jämställdhetsfrågor och alla människors lika värde och inkludering i samhället.

Sanna är styrelseledamot i Design House Stockholm och den ideella organisationen Storasyster. Sanna lägger idag en del av
sin tid på att vara mentor för ledare i Sverige och internationellt.

Charlotte Stjerngren

Charlotte Stjerngren

Ledamot

Charlotte Stjerngren, född 1976, är delägare och rådgivare
inom investerarrelationer på Cord Communications.

Charlotte har bred erfarenhet som ekonomijournalist, senast
som chefredaktör och ansvarig utgivare för Ekonomikanalen EFN. Hon har även över tio års erfarenhet som finansanalytiker på investmentbanken Carnegie.

Charlotte har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en jur.kand. från Stockholms universitet.

Ledning

Marianne Sernevi

Marianne Sernevi

CEO

Marianne Sernevi (född 1967) är VD i AdderaCare sedan september 2019. Sernevi är civilingenjör från LTH och har flera års erfarenhet av att arbeta som VD i olika branscher för företag som Skånska Energi, Cetec Electric och AudioDev.

1992–2004
Affärsområdesansvarig, Foss Analytical AB

2004–2010
VD, Marknads- och försäljningschef, AudioDev AB

2009–2010
VD, AudioDev AB och AudioDev Sweden AB

2010–2013
VD, Cetec Electric AB

2013–2016
Marketing and Sales Director, Mectec Electronik AB

2016–2019
VD, Skånska Energi AB

2018–
Ordförande, Comsys AB

2019–
CEO, AdderaCare AB

Antal aktier: 19 019.

Henrik Carlsson

Henrik Carlsson

CFO

Henrik Carlsson (född 1966) är CFO i AdderaCare sedan 2016. Carlsson är civilekonom från Högskolan i Växjö, numera Linnéuniversitetet. Efter fyra år som revisor på PWC har Carlsson mer än 20 års erfarenhet i ledande positioner inom olika branscher och har bland annat varit Finance Manager/Head of Finance under åren 1994-2010 på Weight Watchers Sweden ViktVäktarna AB med fokus på den svenska och nordiska marknaden. Carlsson har dessutom varit ekonomichef på fastighetsbolaget Dagon AB och CFO på Malmö FF.

1990–1994
Revisor Öhrlings PWC

1994–2000
Finance Manager Weight Watchers Sweden ViktVäktarna AB

2000
Ekonomichef Pärsons Sverige AB

2000–2010
Head of Finance/Finance Manager Weight Watchers Sweden ViktVäktarna AB

2010–2012
Ekonomichef Dagon AB

2012–2016
CFO Malmö FF

2016–
CFO AdderaCare AB

Antal aktier: 62 875.

Bas Kamp

Bas Kamp

Affärsutvecklingschef

Bas Kamp (född 1976) är en Diplomerad Marknadsekonom från NCOI och har varit delägare i Huka sedan 2009 och VD åren 2011-2021. 2018 såldes bolaget till AdderaCare. Sedan april 2021 delar han sin tid mellan AdderaCare och Huka som affärsutvecklingschef. 

Antal aktier: 988 954.

Bolagsordning

AdderaCares bolagsordning finns att läsa i PDF-format nedan:

AdderaCare bolagsordning pdf

Årsstämma

AdderaCare AB (publ), org.nr 556936-0752 genomförde årsstämman den 26 maj 2021 genom förhandsröstning (poströstning).

Dokument

Protokoll från årsstämma >>

Kallelse till årsstämma >>

Fullmaktsformulär >>

Anmälan och poströstningsformulär >>

 

 

Extra bolagsstämma 2020-12-18

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), org.nr 556936-0752 (”AdderaCare” eller ”Bolaget”), med säte i Helsingborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2020.

 

Dokument:

Kallelse till extra bolagsstämma >>

Fullmaktsformulär >>

Anmälan och poströstningsformulär >>

Redogörelse signerad av styrelsen >>

Redogörelse undertecknat yttrande från revisorn >> 

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer AdderaCares extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.