Information om MedCaps offentliga uppköpserbjudande

Den 17 november 2022 offentliggjorde MedCap AB (publ) (”MedCap”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i AdderaCare AB att överlåta samtliga sina aktier i AdderaCare till MedCap (”Erbjudandet”). MedCap erbjuder 3,60 kronor kontant per aktie i AdderaCare AB.

Styrelsen för AdderaCare rekommenderar enhälligt aktieägarna i AdderaCare att acceptera Erbjudandet.

För mer information, vänligen se MedCaps webbplats för Erbjudandet, www.medcap.se/investerare/erbjudande-till-aktieagarna-i-adderacare.

Pressmeddelanden

Uttalande från styrelsen i AdderaCare AB med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet från MedCap AB (publ)

Finansiella rapporter

Filter:
  • Alla
  • Kvartalsrapport
  • Årsredovisning

Presentationer och presentationsmaterial

Marianne Sernevi presenterar AdderaCare i samband med Erik Penser Banks Bolagsdag, November 2021.

Marianne Sernevi presenterar AdderaCare i samband med Erik Penser Banks Bolagsdag, Juni 2021.


Bolagets VD, Marianne Sernevi presenterar AdderaCare i samband med Erik Penser Banks Bolagsdag, November 2020.


Bolagets VD, Marianne Sernevi intervjuas av Erik Penser Bank, November 2020.

Bolagets VD, Marianne Sernevi intervjuas av Erik Penser Bank, September 2020.

Bolagets VD, Marianne Sernevi ger sin syn på AdderaCare i hur bolaget resonerar kring ”finansiell kommunikation i osäkra tider”), Juni 2020.