Aktien & Insyn

Aktie- och ägarinformation

AdderaCare AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är ADDERA och ISIN-kod SE0009160922. Första handelsdag var 1 december 2016.

Aktie- och ägarförteckning (innehav över 5%) per 2021-06-30:

NamnAntal aktierAndel av röster och kapital
Linc AB8 212 50024,36 %
Bengt Olsson genom bolag*2 881 1618,55 %
Hans Andersson genom bolag och privat**2 395 0327,10 %
Jan Kvarnström****2 346 7506,96 %
Sannaskogen AB*****2 331 8986,92 %
Tass AB2 000 0005,93%
Övriga13 549 49440,19%
Totalt33 716 835100,00 %

*Bengt Olsson äger 100 % av Prosus Capital AB samt 100 % av Prosus AB. Olsson var styrelseledamot i moderbolaget till och med 2016-09-28. Olsson är styrelseledamot i moderbolaget sedan 2020-05-27.
**Hans Andersson är styrelseledamot i moderbolaget sedan 2019-05-23 och styrelseordförande i moderbolaget sedan 2020-05-27.
***Jan Kvarnström var styrelseledamot i moderbolaget till och med 2019-05-23.
****Bo Thorvinger äger 100 % i Sannaskogen AB. Thorvinger var styrelseledamot i moderbolaget till och med 2016-09-28.

Styrelsen antal aktier 

Hans Andersson2 395 032
Hugo Petit29 304
Sofie Redzamatovic0
Charlotte Stjerngren0

Ledningen antal aktier 

Hugo Petit (Acting CEO)29 304
Henrik Carlsson (CFO)62 875

Insyn

För transaktioner utförda av personer i ledande ställning inom AdderaCare AB, se https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient.

Finansiella rapporter

Filter:
 • Alla
 • Kvartalsrapport
 • Årsredovisning

Presentationer och presentationsmaterial

Marianne Sernevi presenterar AdderaCare i samband med Erik Penser Banks Bolagsdag, Juni 2021.


Bolagets VD, Marianne Sernevi presenterar AdderaCare i samband med Erik Penser Banks Bolagsdag, November 2020.


Bolagets VD, Marianne Sernevi intervjuas av Erik Penser Bank, November 2020.


Bolagets VD, Marianne Sernevi intervjuas av Erik Penser Bank, September 2020.

Bolagets VD, Marianne Sernevi ger sin syn på AdderaCare i hur bolaget resonerar kring ”finansiell kommunikation i osäkra tider”), Juni 2020.

Bolagets VD, Marianne Sernevi ger sin syn på AdderaCare som nytillträdd VD samt en presentation av bolagets utveckling under den tredje kvartalet 2019. Stora Aktiedagen i Stockholm (November, 2019).

Investeringsstrategi & Finansiella mål

Investeringsstrategi

Vi köper lönsamma, välskötta bolag som efter förvärvet får fortsätta sin verksamhet som tidigare och behålla sitt namn, sin kultur och sin ledning. Genom vår genomtänkta och beprövade process struktureras förvärvsförfarandet och kvaliteten säkerställs i de förvärv som genomförs.

Våra sju kriterier för förvärv:

 • Positivt kassaflöde
 • Lönsamt (rörelseresultat EBITDA)
 • Huvuddelen av försäljningen ifrån egna produkter/service
 • Merparten av försäljningen inom sektorn hemsjukvård/hjälpmedel
 • Bolaget beläget i Norden
 • Säljare beredd att sälja majoriteten av bolaget
 • Inte aktiva inom assistans

Finansiella mål

AdderaCares långsiktiga målsättning är att skapa en företagsgrupp som är ekonomiskt lönsam och organiskt växer fortare än marknaden.

AdderaCares mål:

 • Under uppbyggnadsfasen ha en omsättningsökning mellan 30-50%
 • Vinstmarginal över 10% under en konjunkturcykel
 • Skuldsättning ska inte vara mer än tre gånger så stort som rörelseresultat (EBITDA)
 • Soliditet över 35%

Finansiell kalender

2020

27 februari
Bokslutskommuniké, 2019

6 maj
Årsredovisning för 2019 publiceras

14 maj
Delårsrapport kvartal 1, 2020

27 maj
Årsstämma, 2020

21 augusti
Halvårsrapport, 2020

19 november
Delårsrapport kvartal 3, 2020

 

2021

25 februari
Bokslutskommuniké, 2020

5 maj
Årsredovisning för 2020 publiceras

12 maj
Delårsrapport kvartal 1, 2021

26 maj
Årsstämma, 2021

26 augusti
Halvårsrapport, 2021

11 november
Delårsrapport kvartal 3, 2021

 

Revisor & Certified Adviser (CA)

Revisor

KPMG

KPMG
David Olow

Certified Adviser (CA)

Erik Penser Bank
E-post: cerifiedadviser@penser.se
Telefon: +46 08 463 83 00

Prenumerera