Växande andel äldre

Demografiska data talar sitt tydliga språk. Allt fler människor blir allt äldre vilket gör att behoven av bästa möjliga hjälpmedel kommer att öka.

Fokus på hjälpmedel i hemmet

Rätt hjälpmedel gör att äldre och funktionshindrade i större utsträckning kan bo kvar i sina egna hem, vilket ökar välbefinnandet och är ekonomiskt effektivt för stat, kommun och landsting.

Lärande på lika villkor

Alla barn och ungdomar har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina egna förutsättningar. Rätt kognitiva och fysiska hjälpmedel kan göra all skillnad.

Om AdderaCare

AdderaCare är en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn. Företagsgruppen består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt de sex dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Erimedgruppen (Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB och Erimed International KB), Amajo AS och Huka B.V. AdderaCare bedriver genom sina dotterbolag försäljning till kommuner, regioner och privatpersoner.

Huvudägare i AdderaCare är Abilia Sverige Holding AB som ingår i MedCap-koncernen: www.medcap.se

Våra bolag

Är du intresserad av att veta mer om AdderaCare eller funderar på att sälja ditt företag? Då är du välkommen att kontakta oss!