Aktien & Insyn

Aktie- och ägarinformation

AdderaCare AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North. Aktiens kortnamn är ADDERA och ISIN-kod SE0009160922. Första handelsdag var 1 december 2016.

Aktie- och ägarförteckning per 2017-12-31:

NamnAntal aktierAndel av röster och kapital
Prosus AB**1 495 39810,62 %
Frascoty AB1 480 00010,51 %
Jan Kvarnström*****1 530 00010,86 %
Sannaskogen AB***1 520 00010,79 %
Ampere i Malmö AB*1 530 00010,86 %
KAA Fastighet AB****871 4006,19 %
Övriga (ca 1.800 stycken)5 659 99640,18 %
Totalt14 086 794100,00 %

* Styrelseordförande Per Nilsson äger 50 % i Ampere AB. Resterande 50 % ägs av närstående.
** Bengt Olsson äger 100 % i Prosus AB. Olsson var styrelseledamot i Moderbolaget till och med 2016-09-28.
*** Bo Thorvinger äger 100 % i Sannaskogen AB. Thorvinger var styrelseledamot i Moderbolaget till och med 2016-09-28.
**** KAA Fastighet AB ägs till 50 % av Arne Andersson, tidigare ägare av Trident Industri AB och 50 % av Alexander Anvedahl.
***** Jan Kvarnström är styrelseledamot i AdderaCare AB.

Insyn

För transaktioner utförda av personer i ledande ställning inom AdderaCare AB, se https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient.

Presentationer och presentationsmaterial

VD Michael Hermansson och styrelseordförande Per Nilsson om AdderaCare.
VD Michael Hermansson och styrelseordförande Per Nilsson gav på Aktiedagen i Stockholm en presentation av AdderaCare.
VD Michael Hermansson om finanserna, noteringen och om förvärvsstrategin framåt.
VD Michael Hermansson och styrelseordförande Per Nilsson talade på Sedermera dagarna 2017.

Investeringsstrategi & Finansiella mål

Investeringsstrategi

Vi köper lönsamma, välskötta bolag som efter förvärvet får fortsätta sin verksamhet som tidigare och behålla sitt namn, sin kultur och sin ledning. Genom vår genomtänkta och beprövade process struktureras förvärvsförfarandet och kvaliteten säkerställs i de förvärv som genomförs.

Våra sju kriterier för förvärv:

 • Positivt kassaflöde
 • Lönsamt (rörelseresultat EBITDA)
 • Huvuddelen av försäljningen ifrån egna produkter/service
 • Merparten av försäljningen inom sektorn hemsjukvård/hjälpmedel
 • Bolaget beläget i Norden
 • Säljare beredd att sälja majoriteten av bolaget
 • Inte aktiva inom assistans

Finansiella mål

AdderaCares långsiktiga målsättning är att skapa en företagsgrupp som är ekonomiskt lönsam och organiskt växer fortare än marknaden.

AdderaCares mål:

 • Under uppbyggnadsfasen ha en omsättningsökning mellan 30-50%
 • Vinstmarginal över 10% under en konjunkturcykel
 • Skuldsättning ska inte vara mer än tre gånger så stort som rörelseresultat (EBITDA)
 • Soliditet över 35%
 • Genomföra ett listbyte till Nasdaq Nordic Small Cap 2019-2020

Finansiell kalender

2017

27 februari 
Kvartal 4 och Bokslutskommuniké 2016

16 maj  
Kvartal 1 2017
Bolagsstämma 2016

16 augusti     
Kvartal 2 2017

16 november
Kvartal 3 2017

18 december
Extra bolagsstämma

2018

27 februari  
Bokslutskommuniké

16 maj  
Delårsrapport kvartal 1, 2018

23 maj  
Årsstämma

15 augusti  
Halvårsbokslut

21 november  
Kvartal 3

Bolagsordning

AdderaCares bolagsordning finns att läsa i PDF-format nedan:

AdderaCare bolagsordning pdf

Revisor & Certified Adviser (CA)

Revisor

KPMG

KPMG
David Olow

Certified Adviser (CA)

sedermera

 

 

Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
SE – 211 22 Malmö
Telefon: +46 40-615 14 10
Fax: +46 40-615 14 11
E-post: ca@sedermera.se
www.sedermera.se

Prenumerera