Investeringsstrategi

Vi köper lönsamma, välskötta bolag som efter förvärvet får fortsätta sin verksamhet som tidigare och behålla sitt namn, sin kultur och sin ledning. Genom vår genomtänkta och beprövade process struktureras förvärvsförfarandet och kvaliteten säkerställs i de förvärv som genomförs.

Våra sju kriterier för förvärv:

  • Positivt kassaflöde
  • Lönsamt (rörelseresultat nivå EBITDA)
  • Huvuddelen av försäljningen ifrån egna produkter/service
  • Merparten av försäljningen inom sektorn Hemsjukvård/Hjälpmedel
  • Bolaget beläget i Norden
  • Säljare beredd att sälja majoriteten av bolaget
  • Inte aktiva inom Assistans

Vi har som målsättning att växa med 30-50 % per, där 10 % är hänförligt till organisk tillväxt och resterande genom förvärv.

Aktie- och ägarinformation

AdderaCare AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North. Aktiens kortnamn är ADDERA och ISIN-kod SE0009160922. Första handelsdag var 1 december 2016.

Aktie- och ägarförteckning per 2017-09-30:

NamnAntal aktierAndel av röster och kapital
Prosus AB**1 520 00011,15 %
Frascoty AB1 520 00011,15 %
Jan Kvarnström*****1 530 00011,22 %
Sannaskogen AB***1 520 00011,15 %
Ampere i Malmö AB*1 530 00011,22 %
KAA Fastighet AB****871 4006,39 %
Övriga (ca 1.800 stycken)5 144 39437,72 %
Totalt13 635 794100,00 %

* Styrelseordförande Per Nilsson äger 50 % i Ampere AB. Resterande 50 % ägs av närstående.
** Bengt Olsson äger 100 % i Prosus AB. Olsson var styrelseledamot i Moderbolaget till och med 2016-09-28.
*** Bo Thorvinger äger 100 % i Sannaskogen AB. Thorvinger var styrelseledamot i Moderbolaget till och med 2016-09-28.
**** KAA Fastighet AB ägs till 50 % av Arne Andersson, tidigare ägare av Trident Industri AB och 50 % av Alexander Anvedahl.
***** Jan Kvarnström är styrelseledamot i AdderaCare AB

Prenumerera
Finansiell kalender

 

2017

27 februari 
Kvartal 4 och Bokslutskommuniké 2016

16 maj  
Kvartal 1 2017
Bolagsstämma 2016

16 augusti     
Kvartal 2 2017

16 november
Kvartal 3 2017

2018

27 februari  
Kvartal 4 och Bokslutskommuniké 2017

Bolagsordning

AdderaCares bolagsordning finns att läsa i PDF-format nedan:

AdderaCare bolagsordning pdf

Presentationsmaterial

Certified Adviser (CA)

 

Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
SE – 211 22 Malmö
Telefon: +46 40-615 14 10
Fax: +46 40-615 14 11
E-post: ca@sedermera.se
www.sedermera.se

 


sedermera

Insyn

För transaktioner utförda av personer i ledande ställning inom AdderaCare AB, se https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient.

Revisor


David Olow, KPMG