Aktien & Insyn

Aktie- och ägarinformation

AdderaCare AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är ADDERA och ISIN-kod SE0009160922. Första handelsdag var 1 december 2016.

Aktie- och ägarförteckning per 2019-06-30:

NamnAntal aktierAndel av röster och kapital
Bengt Ohlsson genom bolag**2 038 97311,77 %
Hans Andersson genom bolag och privat*******1 688 8429,75 %
Ampere i Malmö AB*1 676 2509,68 %
Jan Kvarnström*****1 676 2509,68 %
Sannaskogen AB***1 663 3279,62 %
KAA Fastighet AB****980 3255,66 %
BAS Beheer BV******957 0525,53 %
Övriga6 633 07538,31 %
Totalt17 316 409100,00 %

* Styrelseordförande Per Nilsson äger 50 % i Ampere AB. Resterande 50 % ägs av närstående.
** Bengt Olsson äger 100 % i Prosus Capital AB. Olsson var styrelseledamot i Moderbolaget till och med 2016-09-28.
*** Bo Thorvinger äger 100 % i Sannaskogen AB. Thorvinger var styrelseledamot i Moderbolaget till och med 2016-09-28.
**** KAA Fastighet AB ägs till 50 % av Arne Andersson, tidigare ägare av Trident Industri AB och 50 % av Alexander Anvedahl.
***** Jan Kvarnström var styrelseledamot i moderbolaget fram till 2019-05-23.
****** Bas Kamp äger 100 % i BAS Beheer BV, tidigare delägare till Huka BV.
******* Hans Andersson är styrelseledamot i AdderaCare.

Insyn

För transaktioner utförda av personer i ledande ställning inom AdderaCare AB, se https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient.

Presentationer och presentationsmaterial

Dåvarande VD Michael Hermansson gav på Aktiedagen i Jönköping en presentation av AdderaCare (Mars, 2019).

Dåvarande VD Michael Hermansson gav på Stora Aktiedagen i Stockholm en presentation av AdderaCare (November, 2018).

Dåvarande VD Michael Hermansson medverkade i Aktiespararnas ”Analysguiden” (Mars 2018).

Dåvarande VD Michael Hermansson och styrelseordförande Per Nilsson om AdderaCare.

Dåvarande VD Michael Hermansson om finanserna, noteringen och om förvärvsstrategin framåt.

Investeringsstrategi & Finansiella mål

Investeringsstrategi

Vi köper lönsamma, välskötta bolag som efter förvärvet får fortsätta sin verksamhet som tidigare och behålla sitt namn, sin kultur och sin ledning. Genom vår genomtänkta och beprövade process struktureras förvärvsförfarandet och kvaliteten säkerställs i de förvärv som genomförs.

Våra sju kriterier för förvärv:

 • Positivt kassaflöde
 • Lönsamt (rörelseresultat EBITDA)
 • Huvuddelen av försäljningen ifrån egna produkter/service
 • Merparten av försäljningen inom sektorn hemsjukvård/hjälpmedel
 • Bolaget beläget i Norden
 • Säljare beredd att sälja majoriteten av bolaget
 • Inte aktiva inom assistans

Finansiella mål

AdderaCares långsiktiga målsättning är att skapa en företagsgrupp som är ekonomiskt lönsam och organiskt växer fortare än marknaden.

AdderaCares mål:

 • Under uppbyggnadsfasen ha en omsättningsökning mellan 30-50%
 • Vinstmarginal över 10% under en konjunkturcykel
 • Skuldsättning ska inte vara mer än tre gånger så stort som rörelseresultat (EBITDA)
 • Soliditet över 35%
 • Genomföra ett listbyte till Nasdaq Nordic Small Cap 2019-2020

Finansiell kalender

2019

27 februari
Bokslutskommuniké, 2018

16 maj
Delårsrapport kvartal 1, 2019

23 maj
Årsstämma, 2019

15 augusti
Halvårsrapport, 2019

21 november
Delårsrapport kvartal 3, 2019

2020

27 februari
Bokslutskommuniké, 2019

 

Bolagsordning

AdderaCares bolagsordning finns att läsa i PDF-format nedan:

AdderaCare bolagsordning pdf

Revisor & Certified Adviser (CA)

Revisor

KPMG

KPMG
David Olow

Certified Adviser (CA)

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Prenumerera